Wat is beelddenken studiedag voor leerkrachten.

 

Kinderen die in beelden denken -beelddenkers- denken in beelden en in plaatjes.

Soms zien ze een verhaal helemaal voor zich in een kleine film.

 

Denken in beelden betekent heel veel tegelijk waarnemen, veel mogelijkheden zien.

Kinderen die in beelden denken, nemen de informatie op en geven er een eigen uitleg aan. 

Beelddenkers willen graag de zin en de bedoeling van werkjes weten.

Wanneer ze die begrijpen, zijn ze uit zichzelf erg gemotiveerd om met iets bezig te zijn. (Zoals jongens die alles weten over de ruimte of over dino's)

 

Wat behandelen we tijdens de studiedag:

  • Uitleg wat beelddenker is.
  • Beelddenker - Taaldenker.
  • Beeldmaatschappij.
  • Hoe werkt beelddenken.
  • Taal.
  • Rekenen.
  • Hersenhelften.
  • Het geheugen.

 

 

Locatie:  bij u op school

 

Kosten dagdeel: € 450,00 euro (Btw vrij)

 

Reiskosten: € 0,19 per km excl. btw 

(voorrijkosten min. € 20,00)

Informatie:

De meeste beelddenken zullen ongeveer 10 van de volgende eigenschappen en/of gedragingen vertonen. Deze kenmerken kunnen (hoe raar het ook klinkt) van dag tot dag of zelfs van minuut tot minuut verschillen. Daarom is dit ook de meest kenmerkende 'de onregelmatigheid'. 

 

Algemeen

Lijkt schrander, zeer intelligent en helder, maar is toch niet in staat om op basisniveau te lezen, te schrijven of te spellen.

Wordt bestempeld als lui, dom, onverschillig, onvolwassen, of als iemand die “niet zijn best doet of “gedragsproblemen heeft’.

ls niet “ver genoeg achter” of “slecht genoeg” voor gerichte hulp.

Hoog lQ, maar schooltests zijn mager; komt mondeling beter uit de verf dan schriftelijk.

 

Voelt zich dom; weinig zelfrespect (verbergt of camoufleert zwakke kanten met ingenieuze compenserende strategieën) snel gefrustreerd en emotioneel over school, lezen en tests.

Aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, werktuigkunde, verhalen vertellen, verkopen, zakendoen, ontwerpen, bouw of techniek.

Lijkt vaak weg te dromen, verdwaalt gemakkelijk en verliest tijd uit het oog.

Heeft moeite aandacht te richten, is of hyperactief of een dag dromer.

Leert het best door concrete ervaring, demonstraties, uitproberen, observatie en visuele hulpmiddelen.

 

Zien, Lezen en Spellen.

Klaagt over duizeligheid, hoofdpijn, of maagpijn tijdens het lezen. (maar ook thuis)

Raakt, verward door letters, getallen, woorden, volgorden of verbale uitleg (overziet het allemaal niet).

 

Lezen en schrijven worden gekenmerkt door herhalingen, toevoegingen, verplaatsingen, weglatingen, vervangingen en omkeringen van letters, getallen en/of woorden.

Klaagt over het gevoel niet-bestaande bewegingen te zien tijdens het lezen, schrijven of overschrijven.

 

Lijkt problemen met gezichtsvermogen te hebben, alhoewel oogonderzoek geen afwijkingen aan het licht brengt.

Ziet en observeert scherp, of heeft moeite met perspectief en perifeer kijken.

Leest en herleest zonder dat het wat ze lezen goed begrepen wordt.

Spelt fonetisch en inconsequent.

 

Horen en Praten

Hoort geluiden harder dan ze zijn, hoort dingen die niet gezegd zijn, dingen  die niet door anderen gehoord worden, wordt gemakkelijk afgeleid door geluiden.

Heeft moeite gedachten in woorden om te zetten; spreekt stokkend, maakt zinnen niet af, stottert onder spanning, spreekt lange woorden verkeerd uit, of verplaatst zinsdelen, woorden en lettergrepen tijdens het spreken. (het verhaal komt onsamenhangend op u over)

 

Schrijven en Motorische Vaardigheden

Heeft moeite met schrijven en overschrijven, heeft ongebruikelijke pengreep, handschrift wisselt en/of is onleesbaar.

 

Onhandig, ongecoördineerd, slecht in bal- en teamsporten, heeft moeite met fijne en/of algeheel lichamelijke motoriek, snel bewegingsziek.

Kan heel handig zijn, verwart vaak links/rechts en boven/onder.

 

Wiskunde en Tijdsgevoel

Kan niet goed klokkijken, heeft problemen met tijdsindeling, met dingen te leren of te doen die een bepaalde volgorde vereisen, en met op tijd zijn.

 

Telt op de vingers of gebruikt andere trucjes om berekeningen uit te voeren, kent antwoorden, maar kan die niet op papierzetten.(mondeling komt het er beter uit)

Kan tellen, maar kan niet goed objecten tellen en met geld rekenen.

 

Kan rekenen, maar geen woordproblemen oplossen, kan moeite met algebra en hogere wiskunde (sommigen zijn er heel erg goed in).

 

Geheugen en Kennis

Heeft een uitstekend lange-termijn geheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten.

Kan volgorden niet onthouden, en ook geen niet-ervaren feiten en informatie.

Denkt voornamelijk met beelden (je iets voorstellen) en gevoel, niet met geluiden of woorden.

 

Gedrag, Gezondheid, Ontwikkeling en Persoonlijkheid

Buitengewoon wanordelijk of dwangmatig ordelijk.

Kan de clown van de groep zijn, een lastig kind of een zeer stil iemand (iemand die je gewoon vergeet in de klas).

 

Is met betrekking tot bepaalde vaardigheden (praten, kruipen, lopen, veters binden) zeer vroeg of zeer laat (vragen stellen hierover aan de ouders).

 

Slaapt heel vast of heel licht, blijft lang bedplassen.

Heeft ongebruikelijk lage of hoge pijngrens.

Sterk gevoel voor rechtvaardigheid, emotioneel gevoelig, streeft naar perfectie voor zichzelf.

 

De symptomen en fouten nemen sterk toe in een toestand van verwarring, onder tijdsdruk, onder emotionele spanning of bij een slechte gezondheid.