Utrechtse Getalbegrip toets (groep 1,2 en 3)

 

Een taakgerichte toets die het niveau van beheersing van getalbegrip beoogt te meten. De toets is ontwikkeld voor groep 1, 2 en 3 van het basisonderwijs.

De Utrechtse Getalbegrip Toets-Revised (UGT-R) is een taakgerichte toets die het niveau van beheersing van getalbegrip beoogt te meten. De toets is ontwikkeld voor groep 1, 2 en 3 van het basisonderwijs.

 

Deze is niet gebonden aan een bepaalde rekenleergang of methodiek.

Maar test de (voorbereidende) rekenvaardigheid van een individuele leerling.

 

De UGT-R moet individueel afgenomen worden.

Met behulp van Vorm A of Vorm B kan de ik nagaan in welke mate een kind of een groepje kinderen het getalbegrip beheerst.

 

Door de prestatie van een kind te vergelijken met die van kinderen in een normgroep kan het niveau van beheersing van getalbegrip vastgesteld worden.

 

Naast de bepaling van het niveau kan ik met behulp van de beide vormen van de toets ook nagaan of uw kind vooruitgang vertoont onder invloed van een rekenhulpprogramma en/of aangepaste instructie.

 

Deze testen kunt u nu ook laten doen bij de Zeeuwseleertrein. Zo kunt u ook kijken of uw kind voldoende reken vaardig is binnen zijn onderwijs.