I.O.O. Kleuters (is uw kleuter schoolrijp)

 

Het in Individuele Onderwijskundig Onderzoek voor kleuters omvat de volgende onderdelen

 

Het wereldspel: Dit spel is een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen, zoals bomen, huizen, dieren, mensen etc.

 

Visuele screening: Dyslexie of Fixatie Disparatie? Wordt alleen afgenomen vanaf 6 jaar. Laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.

 

Oogsamenwerking.

Screening ruimtelijk (in)zicht: Wordt alleen afgenomen vanaf 6 jaar.

 

Didactische onderzoek: Geeft inzicht in het leer- en denkvermogen van het kind. Hoe pakt uw kind zijn taken aan en welke strategieën hanteert het. Om zicht te krijgen op de cognietieve problemen, worden er een aantal didactische toetsen afgenomen. Zo kunnen we achterhalen waar er mogelijk een voorsprong zit of een achterstand in het klassenniveau.

 

Vaste onderdelen zijn:

 

- Kleur benoemsnelheid. Vaak is het snel benoemen van kleuren een onderdeel van een dyslexieprotocol op school.

 

- Rekenvoorwaarden. bezit het kind de vaardigheid om in groep 3 aan de slag te kunnen. Hiervoor gebruik ik de Utrechtse Getalbegrip test. De test geeft aan of uw kind voorwerpen kan ordenen, tellen, vergelijken en kan schatten.

 

- Leesvoorwaarden. Ka uw kind een woord in losse letters zeggen (auditieve analyse). Kan uw kind een woord aan elkaar plakken (auditieve synthese). Dit zijn belangrijke voorwaarden die je moet kennen, wil je gaan lezen. Kent uw kind al een aantal letters?

 

- Non-verbale intelligentietest. Ruimtelijke intelligentietest.

 

- Dominantie test. Geeft aan welk oor, oog, hand en voet dominantie zijn. Deze sensomotorische voorkeuren zijn in relatie tot de hersenhelft voorkeur de Dominantiematrix waarbinnen een kind zich ontwikkelt, met alle mogelijkheden en onmogelijkheden die binnen het Matrixprofiel verbonden zijn.

 

- Leerstijlen onderzoek. Er zijn 7 soorten intelligenties en dat scholen met maar 2 soorten intelligenties werken is niet altijd makkelijk. (de linguistische en logische-mathematische intelligentie) Uit het onderzoek komt welke leerstijl dominant is bij uw kind.