Diagnostische onderzoek Wereldspel Kinderen.

Wereldspel

Het wereldspel.

Is een non-verbaal onderzoeksmiddel op te bepalen of een kind een beelddenker is. Dit spel bestaat uit allemaal houten huisjes, bomen en beesten. Het kind bouwt daarvan een dorp. De manier waarop hij of zij dit doet, geeft aan of er in taal of in beelden wordt gedacht. (Bron: stichting beeld denken)

Voor het werken met het wereldspel heb je een licentie nodig, deze heb ik via kind in beeld. www.kindinbeeld.nl 

 


Het Individuele Onderwijskundig Onderzoek.

Misschien heeft u al heel wat kenmerken herkend in uw kind en is uw interesse gewekt, maar is er ook veel bezorgdheid losgekomen.

Zeeuwseleertrein biedt ouders en leerkrachten nu de mogelijkheid om kinderen een Individueel Onderwijskundig Onderzoek op beelddenken te onderzoeken.

Dit gebeurt door leuke en eenvoudige testen die deel uitmaken van het totale onderzoek. Hiermee kan worden vastgesteld of beelddenken een oorzaak kan zijn van de leer- of gedragsproblemen van het kind.

Bij vroegtijdige signaleren van beelddenken kan zo nodig hulp geboden worden aan, ouders en begeleiders, leerkrachten, remedial teacher, en daarmee aan het kind zelf.

Het gehele onderzoek, inclusief voorbereiding en uitwerking van de resultaten en gesprek met de ouders, neemt ongeveer 10 tot 18 uur in beslag. Het onderzoek met uw kind zelf duurt 5 tot 6 uur. Dit gebeurt in 2 dagen van 2 ½ tot 3 uur per keer. (Binnen 2 weken) Mogelijkheid om het ook in 3 x te doen.

Het onderzoek wordt doorgaans afgenomen bij kinderen van 5 tot 16 jaar. Ook is er een kleuteronderzoek (is uw kind schoolrijp).

Het kind/ de tiener wordt zonder bijzijn van een ouder of begeleider onderzocht.

 

 


Het Didactische onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het wereldspel-onderzoek geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is.
 • Bij dit onderzoek komen ook persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen.
 • Het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van het kind.

Vaste onderdelen zijn: 

 • Technische lezen: Brus-één minuut-test en Klepel leestoets.
 • Letterkennis: Alle 36 letters/klanken snel benoemen.
 • Tekstbegrip: Tekst lezen en vragen beantwoorden.
 • Spelling: Woorddictee.
 • Schrijven: Verhaal schrijven.
 • Rekenen: Ojemann rekentest.
 • Geheugen: Geheugentest van Vester.
 • Ruimtelijk inzicht: Non Verbale Intelligentietest.
 • Leerstijlen: De Meervoudige Intelligenties van Howard Gardner.
 • Het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn. (Visuele screening)

 

Samengevat:

 • Het wereldspel geeft duidelijk over het feit of uw kind een beelddenker is.
 • De visuele screening: Dyslexie of Fixatie Disparatie? Laat zien of de ogen goed samenwerken, of uw kind goed kan scherpstellen en richten met de ogen en of het ruimtelijk inzicht heeft.
 • Screening ruimtelijk inzicht en zicht. Dit is één van de belangrijkste reken-voorwaarden.
 • Didactische onderzoek: Dit onderzoek geeft inzicht in leer-denkniveau van uw kind.
 • Leerstijlen onderzoek: geeft aan welke leerstijl dominant is bij uw kind.
 • Dominantietest geeft alle mogelijkheden en onmogelijkheden aan van de sensomotorische voorkeuren in combinatie met de hersenhelft voorkeuren.
 • Het complete onderzoek wordt middels een schriftelijk verslag met advies afgerond.
 • Bovenstaand onderzoek is voor kinderen vanaf groep 3.

 

 • Voor kleuters is het onderzoek anders. (Zie kleuteronderzoek)