29. mei 2019
Schrijfdans is een schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot te leren schrijven. Met schrijfdans leer je schrijven vanuit je natuurlijke bewegingen in de ruimte. Het schrijven, schrijftekenen of schrijbelen worden begeleid door muziek in bijvoorbeeld het gymlook, maar kan ook gewoon aan de tafel. Deze methode is voor kinderen erg leuk om met muziek en bewegen alvast een begin te maken met het "leren" schrijven. Daarnaast zijn de kinderen bezig met bewegen (hot item).