Samenwerking van de ogen.

 

Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurt, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken. 

Het is zeer aannemelijk om te veronderstellen dat iemand met FD tijdens een dyslexieonderzoek vaak als dyslectisch zal worden beschouwd.

 

 

 

 

 

 

Signalering

Onjuiste samenwerking van de ogen kan worden gesignaleerd bij iemand met de volgende kenmerken:

 

Klachten algemeen:

 • Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning
 • Hoofdpijn met name boven de wenkbrauwen
 • Branderige ogen
 • Nekklachten
 • Droge ogen
 • Lusteloosheid

 

 

Klachten tijdens sport en/of gym:

 • Balans en evenwicht is verstoord
 • Oog-handcoördinatie klopt niet
 • Tijdens balsport kan men niet goed timen en/of inschatten op welke plek in de ruimte een bal aankomt

 

 

Klachten in het onderwijs en/of in de praktijk:

 • Slordig handschrift
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Bij het hardop lezen klink het hakkelig
 • Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
 • Op een blanco vel schrijft men niet horizontaal
 • De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
 • Het kijken naar een beeldscherm gaat hoofdpijn opleveren
 • Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende drie dimensionale lichamen op een plat vlak
 • Hoofd niet rechthouden tijdens de studie.

 

 

Grote impact.

Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat dit een grote impact heeft op het dagelijks leven, zowel op school en in werksituaties als in de vrije tijd. Veel vaker dan wordt gedacht vinden leerproblemen hun oorsprong in slechte oogsamenwerking!

 

Ook dit heb ik gevolgd bij het CLNS.