WoordbeeldTrainer Coach

 

We gebruiken in de praktijk een computer-leermethode, WoordBeeldTrainer, die ontwikkeld is om de spellingproblemen bij beelddenkers de baas te worden.

 

De resultaten van deze methode zijn opzienbarend en treden vrijwel altijd heel snel op.

 

De methode is gebaseerd op een aantal wetenschappelijke inzichten:

- Kinderen ontwikkelen zich vanaf denken in beelden naar taligheid. Soms heeft een van deze twee sterk de overhand en is er sprake van een disharmonisch model (performaal-verbaalkloof)

- De verwerkingssnelheid van auditieve en visuele informatie kan sterk uiteenlopen en per kind verschillen.
- Het niet synchroon lopen van de auditieve en visuele verwerkingssnelheid komt vaak voor bij kinderen met spellingsproblemen en dyslexie.
- Elk kind heeft een eigen individuele leerstijl. Die kan worden vastgesteld en toegepast om de leerresultaten te optimaliseren.


In WoordBeeldTrainer worden deze inzichten gecombineerd tot een geheel nieuwe aanpak van spellingsproblemen.

Wij kunnen met onze testprogramma's precies bepalen wat de auditieve en visuele verwerkingstijd van een kind is.

Met WoordBeeldTrainer wordt de juiste koppeling tussen beeld en geluid afgedwongen, op een geheel nieuwe manier.

Voor wie is het programma geschikt?
In principe voor elk kind dat niet kan leren spellen met gebruikmaking van de standaard aanpak via spellingsregels. De grootte van de spellingsachterstand maakt niets uit, evenmin als de leeftijd.

Hoe vaak moet er geoefend worden:
Bovengenoemde resultaten zijn behaald bij kinderen die vijf dagen per week met WoordBeeldTrainer aan de slag zijn gegaan. Elke dag is er minimaal een oefenpakket ingeoefend.
Natuurlijk zijn er ook kinderen die minder oefenen, om wat voor reden dan ook. Ook deze kinderen boeken een vooruitgang die vaak niet voor mogelijk is gehouden.

Duur van het programma:
Het totale traject bedraagt hooguit 15 tot 16 weken, waarin eens per 2-3 weken een behandeling wordt afgesproken.

U moet nog wel zelf het computerprogramma woordbeeltrainer bestellen. Uiteraard is dit nooit verplicht, maar een aanvulling op de training.

Dit kan via www.clns.nl