Uit een IQ-test komt wel eens naar voren dat het ruimtelijk inzicht onvoldoende is ontwikkeld.

 

Er wordt ook wel eens gesproken over een performaal-verbaalkloof.

 

De psycholoog die de test heeft afgenomen adviseert dan vaak om met vormspelletjes en tangrammen aan de slag te gaan. 

 

 

Ik ga eerst op zoek naar de oorzaak van het probleemen daarna gaan we middels training op een gestructureerde manier samen aan de slag. 

 

- Heeft uw kind problemen met het maken van puzzels?
- Keert uw kind cijfers en letters om?
- Zegt school dat uw kind motorisch erg onrijp is?
- Is de performale score op de IQtest laag of lager dan verwacht?

- Misschien heeft uw kind dan problemen met het ruimtelijke zicht.

 

Ruimtelijk inzicht is één van de belangrijkste reken-voorwaarden.


De oorzaken van een beperkt ruimtelijk inzicht zijn goed te achterhalen

.

Het kan zijn dat er sprake is van een afwijking in het ruimtelijk zicht, die ervoor zorgt dat alle ruimtelijke informatie op een andere manier binnenkomt. 

 

Hoe klein en bijna onopmerkbaar een afwijking in het ruimtelijk zicht ook is., dan heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. En daarmee onder andere voor het leren rekenen. 

 

De gevolgen kunnen zijn:

- onhandigheid

- onzekerheid

- performale onderontwikkeling, maar vaak ook vooral onvoldoende ontwikkeling van de rekenvaardigheid.

Ook lezen en spellen kan lijden onder deze ruimtelijke “twist”.

Je ziet het al terug bij het verwisselen van d en b, spiegelen van letters en/of getallen.

 

 

Is uw kind niet goed in rekenen?
Ruimtelijk zicht en ruimtelijk inzicht verschillen slechts twee letters en dat is niet toevallig. 

Zonder ruimtelijk zicht geen of beperkt ruimtelijk inzicht.

Het een komt voort uit het ander. Als er een afwijking in het ruimtelijk zicht aanwezig is, heeft dat gevolgen voor de ogen.

 

Performaal-verbaal kloof:

Wat houdt dat performale nou eigenlijk in?

 

Performaal heeft betrekking op praktisch handelen, oplossen van problemen en deelproblemen, bv wiskunde.

Het performale IQ meet theoretisch en praktisch inzicht. Hierbij gaat het om het waarnemen van figuren en vormen.

 

De testonderdelen die ingezet worden hebben allemaal een link naar het visueel verwerken van informatie.

Denk daarbij aan de volgende dingen:

- blokpatronen

- onvolledige tekeningen

- plaatjes ordenen

- legpuzzels

- substitutie en doolhoven maken.

 

Via een onderzoek kan ik vaststellen welke uitval aanwezig is en hoe groot de invloed op het functioneren is. 

We zoeken dan naar een oorzaak waarom het allemaal niet lukt!

Zeeuwse leertrein is gecertificeerd coach.

 

Lage score op school onderzoek!

Als uw kind een lage score heeft op het gebied van ruimtelijk inzicht, dan kunnen we dit onderzoeken,en kijken hoever het ruimtelijk inzichtal is ontwikkeld.

Ook dit is uitgevonden door Will Missot van het CLNS.