Beelddenken.

Eigenlijk is dat een erg groot talent! Want ongeveer 5% van de kinderen denkt in beelden.

Dit zijn creatieve, slimme, gevoelige kinderen met een eigen manier van communiceren. Deze kinderen kunnen erg snel denken en de oplossingen al voor zich zien, maar hier geen verklaring voor kunnen geven. Maar het blijven wel unieke mensen, en het is geweldig om een beelddenker te zijn. Alleen kan het ook erg lastig zijn!!!!

 

Wat is beelddenken?

De meeste mensen denken in taal. Als je denkt zie je als het ware de woorden aan je voorbijvliegen. Je ordent en geeft structuur aan je wereld door woorden te verbinden aan dingen en betekenissen.

Een kleine minderheid van de mensen denkt in beelden. Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen. Je zou het kunnen zien als ‘ruimtelijk denken’.

 

Denken in ruimtelijke voorstellingen

Beelddenkers ordenen en geven structuur aan hun wereld dan ook met niet-talige middelen. Ze zien beelden van handelingen en situaties.

Al die verschillende beelden worden als het ware op elkaar ‘ingehaakt’, ze werken op elkaar in en op die manier wordt het een betekenisvol geheel. Het is een vorm van woordloos denken. Je denkt in ruimtelijke voorstellingen.

Beelddenkers zien meteen het grote geheel, maar kunnen daardoor ook belangrijke details missen..

 

 

 

Emotioneel

De wereld is ingericht op de manier hoe de meeste mensen denken: op de talige manier. Omdat bij beelddenkers alles met elkaar verbonden is, zijn ze heel emotioneel. Alle beelden die ze binnenkrijgen om te verwerken, moeten omgezet worden naar taal. Ze moeten zoeken naar woorden om met anderen te kunnen communiceren. Dat kost veel tijd.

Beelddenkers moeten op een hele andere manier leren denken. De manier van lesgeven moet ook daarop aangepast worden. Dit lukt niet altijd goed, waardoor er onderwijs- en leerproblemen kunnen ontstaan.

 

Voordelen beelddenken

Maar beelddenken kan ook voordelen hebben, deze kinderen zijn vaak heel creatief en hebben vaak talent op het gebied van inzicht ruimtelijk denken.

 

Nadelen van beelddenken

De wereld is ingesteld op mensen die in taal denken. Er wordt van de beelddenkers ook verwacht dat zij in taal denken. Hierdoor krijgen de beelddenkers extra problemen. Weinig-voorkomende woorden (zoals namen) zijn voor hen moeilijk te onthouden.

Een kind die beelddenker is heeft extra hulp nodig bij het leren lezen. Deze kinderen zijn ook een stuk trager met leren. Dat komt omdat ze veel meer moeten leren dan kinderen die in taal denken. Ze moeten de informatie eerst naar taal omzetten, dat kost extra veel tijd. Anderen zien niet dat ze dat in hun hoofd ook nog moeten doen.

Beelddenkers hebben ook meer moeite met dingen voor zichzelf op een rijtje te zetten.