Schrijfdans

Schrijfdans (Motorisch leren schrijven) is een hot item binnen het onderwijs. 

We weten allemaal dat bewegend leren beter is voor het kind. Zo blijven de hersenen bezig en worden de aangeboden lessen beter in het geheugen zitten.

 

Waarom schrijfmotoriek?

De methode schrijfdans staat hier centraal in, maar in de huidige tijd weten we steeds meer over motoriek en dit zit in de  schrijfdans methode zelf niet verweven.

Als schrijfdans docent miste ik dit binnen de opleiding en ben ik mij verder gaan ontwikkelen in reflex achterstanden, visuele vaardigheden, auditieve vaardigheden, grove en fijne motoriek, ruimtelijke perceptie, lichaamsperceptie, tijdsperceptie, lateralisatie, middellijn overkruisen etc. 

 

Daarnaast kwam ik steeds meer in gesprek met andere mensen, leerkrachten die dit in allerlei opleidingen miste. Werd mij vaak verteld dat er geen opleiding gevonden werd die hier allemaal aan voldeed.

 

Daarom was ik er van overtuigt dat ik zelf beter zo'n opleiding kan gaan opzetten die dit kon aanbieden.

 

Ook blijft het aantal kinderen met schrijfproblemen binnen het onderwijs groeien. Waarom? 

Dat er steeds meer gewerkt wordt met computers en iPads binnen de school is duidelijk, Daardoor krijgen kinderen steeds minder schrijfoefeningen aangeboden en wordt er minder opgelet op de motoriek bij kinderen.

 

Kinderen moeten tegenwoordig hele specifieke ontwikkelingsvaardigheden hebben. Dit kunnen ze al spelenderwijs in de wereld opdoen. Maar uiteraard moeten ze dit ook leren door te automatiseren.

 

Als je het kind de goede cognitieve- en persoonlijke vaardigheden mee geeft (aanleert), dan kan het kind vlot leren schrijven, rekenen, zich beter (goed) concentreren, goed bewegen, zich goed voelen (lekker in zijn vel/sociaal zijn), dus ook goed kunnen communiceren.

 

Daarom is het belangrijk om binnen de Schrijf motorische opleiding (schrijfdans 2.0) eerst kennis te maken met de bewegingen, en de sensomotorische materialen. Daarnaast tools krijgen (vinden) om verder uw eigen lessen te kunnen voorbereiden en te maken.

 

Nicole Vos.